OFERTA


BUDYNKI

    REMONTY

 • technologiczne                           
 • www.whitehorseintegratedhealth.ca                              
 • mieszkalne                                 
 • gospodarcze
 • handlowe
 • garażowe
 • konstrukyjne
 • fundamenty żelbetowe
 • przebudowy sieci wodnych, kanalizacyjnych i gazowych
 • budynków różnych typów

 


INSTALACJE 

  OBIEKTY INŻYNIERYJNE

 • zewnętrzne   
 • kanalizacyjne      
 • wodociągowe    
 • gazowe
 • drogi
 • ulice 
 • place
 • chodniki
 • ​mury oporowe
 • rampy
 • przepusty
 • kanały

 


POSIADAMY UPRAWNIENIA DO NADZOROWANIA I WYKONYWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INŻYNIERYJNYCH.